Standard Horizon GX1700 marifoon

MARIFOON

Zend-ontvanger voor maritieme communicatie

Voor maritieme communicatie en nautisch berichtenverkeer over korte afstand is de zendontvanger marifoon het geschikte apparaat. Het apparaat functioneert  als zender en ontvanger binnen de VHF-band.

Regelgeving

Wettelijke regels bepalen de plaatsing en bediening van een marifoon aan boord. Omdat de marifoon een belangrijk schip-schip en schip-wal communicatiemiddel is, hebben  grotere schepen de verplichting om minimaal twee marifoons aan boord te gebruiken: één voor het onderling verkeer en één voor het blokkanaal in Nederland op de grote rivieren zoals: de Waal, de Rijn, de Noord enz.

Standard Horizon GX2100 marifoon

Standard Horizon marifoons

De marifoons die Shiptron in haar assortiment heeft, zijn van Standard Horizon. Deze marifoons voldoen ruimschoots aan alle eisen.

  • Betrouwbaar en zeer robuust
  • Waterdicht (IP x7)
  • Zeevaart kanalen met dual watch en DSC
  • Basel (binnenvaart) kanalen incl. kanaal 31 en ATIS

Uitluisteren op de marifoon

Sluis- en brugwachters nemen vanzelfsprekend aan dat u  op de marifoon uitluistert. Ook bij aankomst in een (jacht)haven is de marifoon een handig hulpmiddel bij het zoeken naar ligplaatsen. De belangrijkste functie blijft echter de communicatie in het nood-, spoed- en veiligheidsverkeer.

Marifoon certificaat

Voor het gebruik van een marifoon is een certificaat vereist. Een aspirant gebruiker kan dit certificaat behalen door een examen af te leggen. In Nederland mag men nu in de pleziervaart ook een maritieme VHF-portofoon (Very High Frequency)  gebruiken in plaats van een (vaste) marifoon.