Vaststellingsbesluit BPR, Binnenvaartpolitiereglement.

Besluit van 14 oktober 2015, houdende wijziging van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Binnenvaartpolitiereglement en enkele andere besluiten in verband met een actualisering en enkele andere aanpassingen.

Gepubliceerd op 4 november 2015 in de Staatscourant 2015 395.

[gview file=”2015/11/stb-2015-395.pdf” profile=”3″ save=”1″ cache=”0″]